"sürdürme"

Örnekler

Örneğin, amaçlandıkları biçimde çalıştıklarını kontrol etmek ve hataları tespit edip düzeltmek için sistemlerimizi sürekli olarak izleriz. Ayrıca, belirli bir özellik kullanım dışı kalır veya kilitlenirse söz konusu etkinlikten önce oluşturulmuş günlük bilgilerinin incelenmesi, problemi analiz etmemize ve ilgili özelliği hızlı bir biçimde yeniden kullanıma sunmamıza olanak tanır.